cty1002: Jet Skier Female, 'VITA RUSH' Logo, Life Jacket